Tirsdag den 18. september kl. 10.00 – 20.00 indvies de nybyggede stalde på Bregentved – FM Pork A/S. Der er åbent hus, og der er mulighed for at blive vist rundt på anlægget og få indsigt i de sidste nye trends inden for animalsk produktion. Det er fjerde byggeri ud af i alt fire produktionsenheder på samlet 32.000m2.

I designet af staldende er der lagt vægt på at minimere klima- og miljøbelastningen fra produktionen, således at klimabelastningen per produceret kg. kød, bliver lavest muligt.
Stalende er opførst med højeste sundhedsniveau, hvilket giver et lavt smittetryk blandt dyrene i stalden. Det påvirker dyrevelfærden og produktionsøkonomien positivt.

Neden for kan du læse invitationen.